index


zs ladislava

Letný kresťanský tábor

Bližšie informácie

Zápis do 1. ročníka

Bližšie informácie

Riaditeľské voľno

Oznamujem Vám, že som udelila riaditeľské voľno dňa 22.03.2023 pre žiakov 5.-8. ročníka z organizačných a personálnych dôvodov zabezpečenia Testovania 9-2023.