index


zs ladislava

Letný kresťanský tábor

Kubrica pri Trenčína
10.7. - 17.7.2021
Bližšie info --tu--

Elektronická žiacka knižka

Prihlásenie cez stránku
www.zs-ladislava.edupage.org

Lipová 3868
955 01 TOPOĽČANY

tel: 038/532 88 96
školská jedáleň: 0910 842 715
zs.sv.ladislava.to@gmail.com