index


x

Deň detí 2023 --text

x

Deň detí 2023

1.Jun.2023

Oslavám Dňa detí prialo počasie a tak sa pod vedením p. vychovávateľky M. Sílešovej a našich deviatakov otvorili brány areálu školy a zábava sa mohla začať. Počas celého dňa mali deti možnosť zúčastňovať sa rôznych aktivít ako napríklad skákanie po vreci, 3D lukostreľba, triafanie na cieľ, jazda na kolobežke, streľba na bránku, vedomostné súťaže a mnohých iných, za splnenie ktorých získali body, ktoré si mohli vymeniť za vecné ceny. Potom ich čakalo stretnutie s policajtmi a psovodmi s policajnými psami, ktorí nám názorne predviedli zadržanie páchateľa i hľadanie výbušnín. Deti si mohli vyskúšať policajnú výstroj a výzbroj. Ďakujem za krásne strávený deň a tešíme sa opäť o rok!

Mgr. Juraj Kamenický

Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň

x

Deň detí 2023

1.Jun.2023

Oslavám Dňa detí prialo počasie a tak sa pod vedením p. vychovávateľky M. Sílešovej a našich deviatakov otvorili brány areálu školy a zábava sa mohla začať. Počas celého dňa mali deti možnosť zúčastňovať sa rôznych aktivít ako napríklad skákanie po vreci, 3D lukostreľba, triafanie na cieľ, jazda na kolobežke, streľba na bránku, vedomostné súťaže a mnohých iných, za splnenie ktorých získali body, ktoré si mohli vymeniť za vecné ceny. Potom ich čakalo stretnutie s policajtmi a psovodmi s policajnými psami, ktorí nám názorne predviedli zadržanie páchateľa i hľadanie výbušnín. Deti si mohli vyskúšať policajnú výstroj a výzbroj. Ďakujem za krásne strávený deň a tešíme sa opäť o rok!

Mgr. Juraj Kamenický