indexškolská knižnica

 

Milí rodičia, deti a mládež!

Radi by sme Vám oznámili, že tu máme opäť letný farský tábor!

Neuveriteľný sedemnásty krát čaká na deti tím animátorov. Tábor organizuje Centrum voľného času pri ZŠ sv. Ladislava v spolupráci s farnosťou a mládežou pre dievčatá a chlapcov vo veku od 6 do 15 rokov (t.j. 1. až 9. ročník ZŠ). Tábor sa uskutoční od soboty 29.06. do piatka 05.07. 2024.
Tento rok, naše táborové kroky smerujú pod hrad Gýmeš do Ubytovania u Forgácha, ktoré je blízko obce Jelenec pri meste Nitra. Vybavenie ubytovania ponúka trávnaté ihrisko na hry vonku, preliezky pre najmenších, ohnisko s vonkajším posedením, asfaltové ihrisko a na aktivity v interiéri spoločenskú miestnosť a  stolný tenis. Viac informácií o zariadení nájdete na: https://www.megaubytovanie.sk/ubytovanie-u-forgacha.Čo ponúkame?


Ubytovanie v rekreačnom zariadení  (6 nocí), stravu 5x denne, pitný režim, zábavu, rekreáciu, šport, turistiku, hry, modlitbu, sv. omše a kopu zážitkov v náručí prírody. O Vaše dieťa sa postará dlhoročný tím animátorov (niektorí z nich sú s nami od prvých ročníkov tábora či už ako účastníci alebo animátori ) a kvalifikovaný zdravotník.


Koľko to bude stáť?


Cena na jedno dieťa je 215,- €. Zľava pre žiakov našej školy je 10,- €.  Súrodenecká zľava je 10,- € pre ďalšieho zo zúčastnených súrodencov.


Prihláška a platba

Prihlášku môžete stiahnuť --Tu-- . Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a Potvrdenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa sa nahrádza Písomným vyhlásením zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (odovzdáva sa až pri odchode na letný tábor).--Tu-- Vyplnené prihlášky odovzdajte na sekretariáte ZŠ sv. Ladislava. Pre žiakov z iných škôl je súčasťou prihlášky aj súhlas dotknutej osoby --Tu---. Prihláška je iba predbežná. Spolu s prihláškou je potrebné uhradiť zálohu 50,- € (prípadne hneď uhradiť celú sumu.) Záväznou sa stane po uhradení celého účastníckeho poplatku. Posledný termín, kedy možno uhradiť účastnícky poplatok za tábor, je 23. júna 2024. (Chata má limitovanú kapacitu, preto do tábora môžeme vziať maximálne 100 detí.)
číslo účtu: SK45 0200  0000 0000 4033 3192
variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
poznámka pre prijímateľa: meno dieťaťa
Za tábor môžete zaplatiť aj v hotovosti na sekretariáte školy, prosíme však, ak je to možné, aby ste použili platbu na účet, pretože prijímanie väčšieho množstva platieb v hotovosti je časovo náročné.

Kontakt:


ZŠ sv. Ladislava, Lipová 3868, 955 01 Topoľčany,
tel: 038/5328896,  mail: zs.sv.ladislava.to@gmail.com,
počas tábora:  0910 852 262 (číslo bude aktívne len počas trvania tábora)
Počas tábora Vám budú telefonicky k dispozícii aj vedúci skupiniek, do ktorých budú deti rozdelené – kontakty priamo na nich môžete získať pri autobuse pred odchodom do tábora. Chceme Vás upozorniť, že vedúci skupiniek majú počas dňa v tábore veľa rozličných povinností. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste si s nimi dohodli vopred (ešte pri autobuse pred odchodom do tábora) zvyčajný čas, kedy ich budete kontaktovať.


Čo si zobrať do tábora:


Kartičku poistenca - kópiu, vyhlásenie zákonného zástupcu o neinfekčnosti dieťaťa a potvrdenie od lekára. Tieto 3 dokumenty prosíme odovzdať vedúcim pri autobuse pred odchodom do tábora (bez týchto dokumentov nemôže dieťa do tábora nastúpiť). Vyhlásenie zákonného zástupcu o neinfekčnosti dieťaťa treba vyplniť a podpísať v deň odchodu do tábora. Potvrdenie od lekára nesmie byť staršie ako 1 mesiac od dňa začiatku tábora.
Ak dieťa užíva lieky, treba to nahlásiť a odovzdať ich lekárovi pri autobuse pred odchodom do tábora.

Odporúčaná výbava:

 • uterák, hygienické potreby
 • ½ l umelohmotnú fľašu na vodu
 • plavky, krém na opaľovanie
 • malý ruksak
 • objednané slnečné počasie, dáždnik alebo pršiplášť pre istotu
 • oblečenie na 7 dní + teplejšie oblečenie pre istotu
 • pevná obuv, pokrývka hlavy, (repelent proti kliešťom)
 • nezabudnúť na dobrú náladu
 • vreckové podľa uváženia rodičov
 • prezúvky
 • klobúk, šiltovku - inú pokrývku hlavy
 • Pre odoslanie informácií o čase odchodu a mieste stretnutia, prípadne pre iné doplňujúce informácie Vás budeme kontaktovať cez Edupage alebo email, ktorý uvediete v prihláške.

  Upozornenie:
  Veci ako fotoaparát, mobil, tablet a inú elektroniku alebo cennosti, si deti môžu zobrať len na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame nechať elektronické zariadenia doma a na komunikáciu využiť vyhradený táborový telefón.
  Základná škola si vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z tábora, v prípade správania ohrozujúceho bezpečnosť iných detí, alebo správania spôsobujúceho škodu.