index


x

Úspešné vo výtvarnej súťaži --text

x

Úspešné vo výtvarnej súťaži

13.Apr.2023

Žiaci našej školy sa zapojili aj do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže.“ Tohtoročná téma bola „Odvaha a dôvera v Boha“. Na diecéznom kole sa na druhom mieste umiestnila Katarína Poluchová z 9.A a na treťom mieste Lucia Čižláková zo 7.A triedy. Ďakujeme všetkým žiakom za krásne práce a dievčatám gratulujeme!

Mgr. Soňa Košíková

Úspešné

x

Úspešné vo výtvarnej súťaži

13.Apr.2023

Žiaci našej školy sa zapojili aj do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže.“ Tohtoročná téma bola „Odvaha a dôvera v Boha“. Na diecéznom kole sa na druhom mieste umiestnila Katarína Poluchová z 9.A a na treťom mieste Lucia Čižláková zo 7.A triedy. Ďakujeme všetkým žiakom za krásne práce a dievčatám gratulujeme!

Mgr. Soňa Košíková