index


x

Družinársky Deň detí --text

x

Družinársky Deň detí

2.Jun.2023

Začiatok júna patrí každoročne deťom a tak prvého júna oslavovala celá škola. A aby toho nebolo málo, na druhý deň sme si to zopakovali v ŠKD. Pani vychovávateľky pripravili deťom stanovištia, kde si mohli vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť. Záverom hier bolo prekvapenie vo forme sladkej odmeny.

Mgr. Magdaléna Sílešová

Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky
Družinársky

x

Družinársky Deň detí

2.Jun.2023

Začiatok júna patrí každoročne deťom a tak prvého júna oslavovala celá škola. A aby toho nebolo málo, na druhý deň sme si to zopakovali v ŠKD. Pani vychovávateľky pripravili deťom stanovištia, kde si mohli vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť. Záverom hier bolo prekvapenie vo forme sladkej odmeny.

Mgr. Magdaléna Sílešová