index


x

Otvorenie šk. roka 2023-24 --text

x

Otvorenie šk. roka 2023-24

4.Sep.2023

Tento rok nás na začiatku školského roka privítalo krásne slnečné počasie, do školy sa nám preto kráčalo akosi radostnejšie. Stretnúť starých kamarátov, spolužiakov, obľúbených učiteľov, v rýchlosti prebehnúť celú školu a zistiť čo sa za tie dva mesiace zmenilo, kde máme triedu, šatňu, kde som si to na konci roka zabudol úbor na telocvik. Letné dobrodružstvá a dovolenky nám zostanú v pamäti a plní energie sme opäť pripravení vkročiť do tajov vzdelávania.

Mgr. Juraj Kamenický

Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie
Otvorenie

x

Otvorenie šk. roka 2023-24

4.Sep.2023

Tento rok nás na začiatku školského roka privítalo krásne slnečné počasie, do školy sa nám preto kráčalo akosi radostnejšie. Stretnúť starých kamarátov, spolužiakov, obľúbených učiteľov, v rýchlosti prebehnúť celú školu a zistiť čo sa za tie dva mesiace zmenilo, kde máme triedu, šatňu, kde som si to na konci roka zabudol úbor na telocvik. Letné dobrodružstvá a dovolenky nám zostanú v pamäti a plní energie sme opäť pripravení vkročiť do tajov vzdelávania.

Mgr. Juraj Kamenický