index


x

ZAčíname prvopiatkové omše --text

x

Začíname prvopiatkové omše

6.Oct.2023

Tak ako každý rok aj tento sme začali tradíciu prvopiatkových svätých omší v našej školskej kaplnke. Už hneď na tej prvej boli zaplnené všetky miesta do posledného a deťom sa tak dostalo príležitosti začať deň stretnutím s Kristom. V závere vyslovili svoje prosby a zároveň budú mať celý mesiac možnosť vkladať ich do archy, ktorá bude v priestoroch školy a za ktoré bude obetovaná nasledujúca prvopiatková omša.

Mgr. Juraj Kamenický

ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname
ZAčíname

x

Začíname prvopiatkové omše

6.Oct.2023

Tak ako každý rok aj tento sme začali tradíciu prvopiatkových svätých omší v našej školskej kaplnke. Už hneď na tej prvej boli zaplnené všetky miesta do posledného a deťom sa tak dostalo príležitosti začať deň stretnutím s Kristom. V závere vyslovili svoje prosby a zároveň budú mať celý mesiac možnosť vkladať ich do archy, ktorá bude v priestoroch školy a za ktoré bude obetovaná nasledujúca prvopiatková omša.

Mgr. Juraj Kamenický