index


x

Úcta k starším v 1.B --text

x

Úcta k starším v 1.B

25.Oct.2023

Srdečne ďakujeme p. Sedlákovej, babine Jakubka Sedláka, ktorá si našla čas a prišla medzi nás do 1.B triedy. Deťom nielen prečítala rozprávku o Guľkovi Bombuľkovi, ale ich tiež zaujímavými otázkami zapájala do deja príbehu. Na záver nám predviedla výtvory svojich šikovných rúk v podobe pletených hračiek. Bolo to pre nás veľmi príjemné stretnutie a tešíme sa nabudúce.

Šimonko Bača z 1.B triedy má veľmi zručného a šikovného dedina. Prišiel medzi nás a podelil sa s nami o svoje vedomosti a zručnosti záhradkára. Deťom priniesol konáriky rozličných ovocných drevín a takto nás učil poznávať ich. Ukázal nám ako sa štepia ovocné stromy a sľúbil, že keď detičky podrastú, tak ich to naučí. Ako darček nám priniesol sladučké plody fíg z vlastnej záhradky. Pánovi Mračkovi srdečne ďakujeme a tešíme sa na neho aj nabudúce.

Mgr. Janka Králiková

Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta

x

Úcta k starším v 1.B

25.Oct.2023

Srdečne ďakujeme p. Sedlákovej, babine Jakubka Sedláka, ktorá si našla čas a prišla medzi nás do 1.B triedy. Deťom nielen prečítala rozprávku o Guľkovi Bombuľkovi, ale ich tiež zaujímavými otázkami zapájala do deja príbehu. Na záver nám predviedla výtvory svojich šikovných rúk v podobe pletených hračiek. Bolo to pre nás veľmi príjemné stretnutie a tešíme sa nabudúce.

Šimonko Bača z 1.B triedy má veľmi zručného a šikovného dedina. Prišiel medzi nás a podelil sa s nami o svoje vedomosti a zručnosti záhradkára. Deťom priniesol konáriky rozličných ovocných drevín a takto nás učil poznávať ich. Ukázal nám ako sa štepia ovocné stromy a sľúbil, že keď detičky podrastú, tak ich to naučí. Ako darček nám priniesol sladučké plody fíg z vlastnej záhradky. Pánovi Mračkovi srdečne ďakujeme a tešíme sa na neho aj nabudúce.

Mgr. Janka Králiková