index


x

Školské kolo prednesu Šaliansky Maťko --text

x

Školské kolo prednesu Šaliansky Maťko

25.Jan.2024

Dňa 25.1.2024 si dvadsať súťažiacich zmeralo sily v troch kategóriách prednesu povestí. V najmladšej kategórii vyhrala Natália Beláňová pred Miou Vančovou a Dominikom Bánošom. V strednej kategórii uspela Barbora Chudobová pred Martinom Melichárekom a Nikolou Vinklerovou. V najstaršej kategórii sa najlepšie umiestnila Sandra Gatciová pred Johanou Gálisovou a Emou Pätoprstou. Aj neocenení súťažiaci sú víťazi, lebo sa v čase uzatvárania známok na vysvedčenie dokázali koncentrovať na podanie náročného recitačného výkonu, preto všetkým dvadsiatim žiakom gratulujeme! Prví v každej kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch.

Mgr. Ľuboš Ďurnek

Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské

x

Školské kolo prednesu Šaliansky Maťko

25.Jan.2024

Dňa 25.1.2024 si dvadsať súťažiacich zmeralo sily v troch kategóriách prednesu povestí. V najmladšej kategórii vyhrala Natália Beláňová pred Miou Vančovou a Dominikom Bánošom. V strednej kategórii uspela Barbora Chudobová pred Martinom Melichárekom a Nikolou Vinklerovou. V najstaršej kategórii sa najlepšie umiestnila Sandra Gatciová pred Johanou Gálisovou a Emou Pätoprstou. Aj neocenení súťažiaci sú víťazi, lebo sa v čase uzatvárania známok na vysvedčenie dokázali koncentrovať na podanie náročného recitačného výkonu, preto všetkým dvadsiatim žiakom gratulujeme! Prví v každej kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch.

Mgr. Ľuboš Ďurnek