index


x

Svetový deň Downovho syndrómu --text

x

Svetový deň Downovho syndrómu

21.Mar.2024

Každoročne sa 21. marca oslavuje Svetový deň Downovho syndrómu a zároveň prebieha tzv. ponožková výzva, kedy si na znak podpory inakosti a jedinečnosti môžeme obuť dve rôzne ponožky. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť ľudí s Downovým syndrómom, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. Tento rok sme sa do výzvy zapojili aj my a naša škola hýrila farbami.

Mgr. Miriama Križmová

Svetový
Svetový
Svetový
Svetový
Svetový
Svetový
Svetový
Svetový
Svetový

x

Svetový deň Downovho syndrómu

21.Mar.2024

Každoročne sa 21. marca oslavuje Svetový deň Downovho syndrómu a zároveň prebieha tzv. ponožková výzva, kedy si na znak podpory inakosti a jedinečnosti môžeme obuť dve rôzne ponožky. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť ľudí s Downovým syndrómom, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. Tento rok sme sa do výzvy zapojili aj my a naša škola hýrila farbami.

Mgr. Miriama Križmová