index


x

Lyžiarsky výcvik --text

x

Lyžiarsky výcvik

27.Feb.2017

Na prelome februára a marca sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v Západných Tatrách, ktorého sa zúčastnili žiaci siedmeho a deviateho ročníka a žiaci CZUŠ sv. Lukáša. Pod vedením našich skúsených inštruktorov si osvojili základnú techniku zjazdového lyžovania, pokročilí lyžiari sa zlepšili na náročnejších svahoch a získali sebavedomie a odvahu skúsených lyžiarov.

Mgr. Juraj Kamenický

Lyžiarsky
Lyžiarsky

x

Lyžiarsky výcvik

27.Feb.2017

Na prelome februára a marca sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v Západných Tatrách, ktorého sa zúčastnili žiaci siedmeho a deviateho ročníka a žiaci CZUŠ sv. Lukáša. Pod vedením našich skúsených inštruktorov si osvojili základnú techniku zjazdového lyžovania, pokročilí lyžiari sa zlepšili na náročnejších svahoch a získali sebavedomie a odvahu skúsených lyžiarov.

Mgr. Juraj Kamenický