index


x

Detské krížové cesty --text

x

Detské krížové cesty

7.Apr.2017

Rekonštrukčné práce na strope kostola stále pokračujú a tak sa naše piatkové krížové cesty presunuli do školskej kaplnky. Miesta je pomenej a občas sa tlačíme, no je tu akosi útulnejšie a hlbšie prežívame tajomstvo Veľkej noci. Tak ako Šimon aj deti samotné sa na okamih stávajú tými, ktoré pomáhajú Ježišovi niesť kríž. Počiatočná ostýchavosť kto ho ponesie ďalší opadla a deti sa chvíľami predbiehajú, aby aj oni pomohli a podali pomocnú ruku. Veríme, že tieto chvíle sa prenesú aj do ich každodenného života.

Mgr. Juraj Kamenický

Detské
Detské
Detské
Detské
Detské
Detské
Detské
Detské
Detské

x

Detské krížové cesty

7.Apr.2017

Rekonštrukčné práce na strope kostola stále pokračujú a tak sa naše piatkové krížové cesty presunuli do školskej kaplnky. Miesta je pomenej a občas sa tlačíme, no je tu akosi útulnejšie a hlbšie prežívame tajomstvo Veľkej noci. Tak ako Šimon aj deti samotné sa na okamih stávajú tými, ktoré pomáhajú Ježišovi niesť kríž. Počiatočná ostýchavosť kto ho ponesie ďalší opadla a deti sa chvíľami predbiehajú, aby aj oni pomohli a podali pomocnú ruku. Veríme, že tieto chvíle sa prenesú aj do ich každodenného života.

Mgr. Juraj Kamenický