index


x

Hviezdoslavov Kubín OK --text

x

Hviezdoslavov Kubín OK

24.Apr.2017

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori svojim repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Dňa 12. apríla 2017 sa v priestoroch Koncertnej sály Mestského úradu konalo okresné kolo tejto súťaže. Na základe výsledkov obvodných kôl našu školu reprezentovala Stanka Keptúnová (3.A), ktorá porotu natoľko zaujala, že postúpila do krajského kola. Blahoželáme recitátorke k vzornej reprezentácii našej školy a držíme palce v ďalšom kole.

Mgr.Magdaléna Sílešová

Hviezdoslavov
Hviezdoslavov

x

Hviezdoslavov Kubín OK

24.Apr.2017

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori svojim repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Dňa 12. apríla 2017 sa v priestoroch Koncertnej sály Mestského úradu konalo okresné kolo tejto súťaže. Na základe výsledkov obvodných kôl našu školu reprezentovala Stanka Keptúnová (3.A), ktorá porotu natoľko zaujala, že postúpila do krajského kola. Blahoželáme recitátorke k vzornej reprezentácii našej školy a držíme palce v ďalšom kole.

Mgr.Magdaléna Sílešová