index


x

Slávik Slovenska --text

x

Slávik Slovenska

25.Apr.2017

V utorok 25. apríla sme sa stretli v našej knižnici, aby sme spolu oslávili sviatok slovenskej ľudovej piesne. 27. ročník celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska je dôkazom, že slovenská ľudová pieseň stále žije. V školskom kole sa stretlo 29 žiakov v troch kategóriách a v ich interpretácii si porota v zložení Mgr. Július Hanko, PaedDr. Katarína Korecová a p. Kvetoslava Vatrtová vypočula mnoho známych aj menej známych slovenských ľudových piesní. Spomedzi súťažiacich porota ohodnotila výkony žiakov nasledovne: I. kategória/1. – 3. ročník/: 1. miesto – Nina Gašparíková (1. B), 2. miesto – Sofia Maté (3. B), 3. miesto – Hanka Galovičová (3. A). II. kategória / 4. – 6. ročník/: 1. miesto – Laura Jendrálová (5.r.), 2. miesto - Katka Laudonová (4. B), 3. miesto – Lili Gregušová (4. A) a Barbora Bojdová (6. A). III. kategória / 7. – 9. /: 1. miesto – Petra Čerňanská (7.r.), 2. miesto – neudelené, 3. miesto – Ferko Buček a Jakub Minárik (7.r.). Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

PaedDr. Katarína Korecová

Slávik
Slávik
Slávik
Slávik

x

Slávik Slovenska

25.Apr.2017

V utorok 25. apríla sme sa stretli v našej knižnici, aby sme spolu oslávili sviatok slovenskej ľudovej piesne. 27. ročník celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska je dôkazom, že slovenská ľudová pieseň stále žije. V školskom kole sa stretlo 29 žiakov v troch kategóriách a v ich interpretácii si porota v zložení Mgr. Július Hanko, PaedDr. Katarína Korecová a p. Kvetoslava Vatrtová vypočula mnoho známych aj menej známych slovenských ľudových piesní. Spomedzi súťažiacich porota ohodnotila výkony žiakov nasledovne: I. kategória/1. – 3. ročník/: 1. miesto – Nina Gašparíková (1. B), 2. miesto – Sofia Maté (3. B), 3. miesto – Hanka Galovičová (3. A). II. kategória / 4. – 6. ročník/: 1. miesto – Laura Jendrálová (5.r.), 2. miesto - Katka Laudonová (4. B), 3. miesto – Lili Gregušová (4. A) a Barbora Bojdová (6. A). III. kategória / 7. – 9. /: 1. miesto – Petra Čerňanská (7.r.), 2. miesto – neudelené, 3. miesto – Ferko Buček a Jakub Minárik (7.r.). Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

PaedDr. Katarína Korecová