index


x

Ocenenie žiakov --text

x

Ocenenie žiakov

14.Jul.2017

Na záver školského roka boli ocenení najlepší žiaci školy, ktorí získali odmenu a uznanie ostatných. Boli to Ema Režná, Stanka Keptúnová, Ivka Gunišová, Renátka Lacenová, Adriana Illášová a Karolína Korf. Srdečne gratulujeme!

Mgr. Juraj Kamenický

Ocenenie
Ocenenie
Ocenenie
Ocenenie
Ocenenie
Ocenenie
Ocenenie
Ocenenie
Ocenenie
Ocenenie

x

Ocenenie žiakov

14.Jul.2017

Na záver školského roka boli ocenení najlepší žiaci školy, ktorí získali odmenu a uznanie ostatných. Boli to Ema Režná, Stanka Keptúnová, Ivka Gunišová, Renátka Lacenová, Adriana Illášová a Karolína Korf. Srdečne gratulujeme!

Mgr. Juraj Kamenický