index


x

Trojkráľové posvätenie školy 2018 --text

x

Trojkráľové posvätenie školy 2018

8.Jan.2018

Čas Adventu je za nami a do nového roka vstupujeme nielen s predsavzatiami byť lepšími, ale aj požehnaním Trojkráľovou vodou a kriedou na znak očistenia a symbolického nového začiatku. Spolu s vdp. Wieslawom sme sa po požehnaní pomodlili modlitbu Otče náš a naše kroky, viedli späť do teraz už požehnaných tried popod veraje dverí s nápisom Christus Mansionem Benedicat.

Mgr. Juraj Kamenický

Trojkráľové
Trojkráľové

x

Trojkráľové posvätenie školy 2018

8.Jan.2018

Čas Adventu je za nami a do nového roka vstupujeme nielen s predsavzatiami byť lepšími, ale aj požehnaním Trojkráľovou vodou a kriedou na znak očistenia a symbolického nového začiatku. Spolu s vdp. Wieslawom sme sa po požehnaní pomodlili modlitbu Otče náš a naše kroky, viedli späť do teraz už požehnaných tried popod veraje dverí s nápisom Christus Mansionem Benedicat.

Mgr. Juraj Kamenický