index


x

Žiacke krížové cesty --text

x

Žiacke krížové cesty

16.Feb.2018

Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia a začali sme tak účasť na žiackych krížových cestách, ktoré sa konajú každý piatok. Pripomíname si tak počiatok samotného obdobia Veľkej noci, počiatok cesty, ktorú musel prejsť Pán Ježiš v závere svojho pozemského života a my, symbolicky, spolu s ním. Našimi modlitbami vyprosujeme pokoj, lásku a mier nielen pre seba, našich rodičov, kamarátov či učiteľov, ale i pre všetkých núdznych a túžiacich po viere a pre všetkých tých, ktorých cesta sa odklonila od tej správnej. V priebehu nasledujúcich týždňov putovanie zavŕšime oslavou vzkrieseného Krista.

Mgr. Juraj Kamenický

Žiacke
Žiacke
Žiacke
Žiacke
Žiacke

x

Žiacke krížové cesty

16.Feb.2018

Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia a začali sme tak účasť na žiackych krížových cestách, ktoré sa konajú každý piatok. Pripomíname si tak počiatok samotného obdobia Veľkej noci, počiatok cesty, ktorú musel prejsť Pán Ježiš v závere svojho pozemského života a my, symbolicky, spolu s ním. Našimi modlitbami vyprosujeme pokoj, lásku a mier nielen pre seba, našich rodičov, kamarátov či učiteľov, ale i pre všetkých núdznych a túžiacich po viere a pre všetkých tých, ktorých cesta sa odklonila od tej správnej. V priebehu nasledujúcich týždňov putovanie zavŕšime oslavou vzkrieseného Krista.

Mgr. Juraj Kamenický