index


x

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2018 --text

x

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2018

15.Mar.2018

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Súťaž vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Preto aj žiaci našej školy sa každoročne do nej zapájajú. V tomto ročníku boli úspešní títo recitátori:

V 1. kategórii poézia: Stanka Keptúnová – 1. miesto, Ema Pätoprstá – 2. miesto, Vanesa Drietomská – 3. miesto.

V 1. kategórii próza: Andrea Sitárová – 1. miesto, Nina Gašparíková – 2. miesto, Adriana Fliegová – 3. miesto.

V 2. kategórii poézia: Simona Klepancová – 1. miesto, Martina Haritunová – 2 miesto, Laura Králiková – 3. miesto.

V 2. kategórii próza: Ivana Roháčová – 1. miesto, Samuel Trník – 2. miesto, Sofia Štepová – 3. miesto.

V 3. kategórii poézia: Viktória Gestingerová – 1. miesto, Marek Adamčík – 2. miesto, Viktória Gatciová – 3. miesto.

V 3. kategórii próza: Ema Režná – 1. miesto, Matúš Gono – 2. miesto, Alžbeta Šobáňová – 3. miesto.

Všetkým víťazom, ale aj všetkým ostatným súťažiacim, ktorí sa neumiestnili, ďakujeme za ich záujem o literatúru a umelecký prednes, za ich úsilie a vynaloženú energiu. Taktiež ďakujeme ich pedagógom a rodičom, ktorí ich pripravovali a venovali sa im.

PaedDr. Katarína Korecová

Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské
Školské

x

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2018

15.Mar.2018

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Súťaž vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Preto aj žiaci našej školy sa každoročne do nej zapájajú. V tomto ročníku boli úspešní títo recitátori:

V 1. kategórii poézia: Stanka Keptúnová – 1. miesto, Ema Pätoprstá – 2. miesto, Vanesa Drietomská – 3. miesto.

V 1. kategórii próza: Andrea Sitárová – 1. miesto, Nina Gašparíková – 2. miesto, Adriana Fliegová – 3. miesto.

V 2. kategórii poézia: Simona Klepancová – 1. miesto, Martina Haritunová – 2 miesto, Laura Králiková – 3. miesto.

V 2. kategórii próza: Ivana Roháčová – 1. miesto, Samuel Trník – 2. miesto, Sofia Štepová – 3. miesto.

V 3. kategórii poézia: Viktória Gestingerová – 1. miesto, Marek Adamčík – 2. miesto, Viktória Gatciová – 3. miesto.

V 3. kategórii próza: Ema Režná – 1. miesto, Matúš Gono – 2. miesto, Alžbeta Šobáňová – 3. miesto.

Všetkým víťazom, ale aj všetkým ostatným súťažiacim, ktorí sa neumiestnili, ďakujeme za ich záujem o literatúru a umelecký prednes, za ich úsilie a vynaloženú energiu. Taktiež ďakujeme ich pedagógom a rodičom, ktorí ich pripravovali a venovali sa im.

PaedDr. Katarína Korecová