index


x

Zbierka Tehlička pre Afriku --text

x

Zbierka Tehlička pre Afriku

20.Mar.2018

Naša škola sa každoročne zapája do akcie Tehlička na pomoc rozvojovým krajinám sveta. Tento rok sa zbierka organizuje na pomoc miestnym obyvateľom v Korr v Keni získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže v Korr. Zakúpením maličkosti vyrobenej žiakmi našej školy my nič nestratíme, ale za tých pár eur môžu deti v Keni veľa získať.

Mgr. Juraj Kamenický

Zbierka
Zbierka
Zbierka

x

Zbierka Tehlička pre Afriku

20.Mar.2018

Naša škola sa každoročne zapája do akcie Tehlička na pomoc rozvojovým krajinám sveta. Tento rok sa zbierka organizuje na pomoc miestnym obyvateľom v Korr v Keni získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže v Korr. Zakúpením maličkosti vyrobenej žiakmi našej školy my nič nestratíme, ale za tých pár eur môžu deti v Keni veľa získať.

Mgr. Juraj Kamenický