index


x

Diecézne kolo Biblickej olympiády --text

x

Diecézne kolo Biblickej olympiády

25.Apr.2018

Dňa 25. apríla 2018 sme sa zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády v Nitre. Súťaž sa začala svätou omšou, pri ktorej odznelo, že víťazom je už teraz každý, kto bol ochotný zobrať do rúk Sväté Písmo a čítať. Témou tohto ročníka bola „poslušnosť Božiemu slovu“. Teda Sväté Písmo nie len čítať a poznať, ale aj využiť v osobnom živote. Dôležité je poznať Ježiša z blízka, lebo „z diaľky“ sa nám ako apoštolom môže javiť ako „mátoha“ (Mk 6, 49). V kategórii základných škôl súťažilo 14 trojčlenných družstiev. Našu školu reprezentovali Michaela Sucháňová, Ivan Galovič a Jozef Mitošinka. Po šiestich náročných kolách, sme sa umiestnili na piatom mieste. Gratulujeme a prajeme, aby žiaci aj naďalej pokračovali v čítaní Božieho slova a aby im získané vedomosti boli užitočné v praktickom živote viery.

Mgr. Soňa Košíková

Diecézne
Diecézne
Diecézne
Diecézne
Diecézne
Diecézne

x

Diecézne kolo Biblickej olympiády

25.Apr.2018

Dňa 25. apríla 2018 sme sa zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády v Nitre. Súťaž sa začala svätou omšou, pri ktorej odznelo, že víťazom je už teraz každý, kto bol ochotný zobrať do rúk Sväté Písmo a čítať. Témou tohto ročníka bola „poslušnosť Božiemu slovu“. Teda Sväté Písmo nie len čítať a poznať, ale aj využiť v osobnom živote. Dôležité je poznať Ježiša z blízka, lebo „z diaľky“ sa nám ako apoštolom môže javiť ako „mátoha“ (Mk 6, 49). V kategórii základných škôl súťažilo 14 trojčlenných družstiev. Našu školu reprezentovali Michaela Sucháňová, Ivan Galovič a Jozef Mitošinka. Po šiestich náročných kolách, sme sa umiestnili na piatom mieste. Gratulujeme a prajeme, aby žiaci aj naďalej pokračovali v čítaní Božieho slova a aby im získané vedomosti boli užitočné v praktickom živote viery.

Mgr. Soňa Košíková