index


x

Strieborní na Hviezdoslavovom Kubíne --text

x

Strieborní na Hviezdoslavovom Kubíne

4.May.2018

Dňa 4. mája sa v meste Levice uskutočnilo krajské kolo v prednese detí. Súťažilo sa vo vekových kategóriach v poézii a v próze. Slávnostné otvorenie sa konalo v spoločenskom dome v kinosále. Následne sme boli rozdelení do kategórií v rôznych miestnostiach. Mala som možnosť prednášať pred skúsenou porotou a vypočuť si prednesy aj iných recitátorov v mojej kategórii, ale aj v kategórii prózy. Po skončení prednesov nasledoval rozborový seminár, vďaka ktorému som sa naučila veľa nového a získala viacero poznatkov. Po skončení rozborového seminára sme sa zúčastnili na vyhodnotení. Na základe výkonu, ktorý sme podali sa porota rozhodla umiestniť nás do troch pásiem. Ja som pre našu školu získala ocenenie v striebornom pásme. Zo súťaže si odnášam mnoho poznatkov a predovšetkým ďalšie nové skúsenosti.

Viktória Gestingerová, 9.r.

Strieborní

x

Strieborní na Hviezdoslavovom Kubíne

4.May.2018

Dňa 4. mája sa v meste Levice uskutočnilo krajské kolo v prednese detí. Súťažilo sa vo vekových kategóriach v poézii a v próze. Slávnostné otvorenie sa konalo v spoločenskom dome v kinosále. Následne sme boli rozdelení do kategórií v rôznych miestnostiach. Mala som možnosť prednášať pred skúsenou porotou a vypočuť si prednesy aj iných recitátorov v mojej kategórii, ale aj v kategórii prózy. Po skončení prednesov nasledoval rozborový seminár, vďaka ktorému som sa naučila veľa nového a získala viacero poznatkov. Po skončení rozborového seminára sme sa zúčastnili na vyhodnotení. Na základe výkonu, ktorý sme podali sa porota rozhodla umiestniť nás do troch pásiem. Ja som pre našu školu získala ocenenie v striebornom pásme. Zo súťaže si odnášam mnoho poznatkov a predovšetkým ďalšie nové skúsenosti.

Viktória Gestingerová, 9.r.