index


x

Druháci na koncoročnom výlete --text

x

Druháci na koncoročnom výlete

24.May.2018

Dňa 24.5.2018 sa žiaci 2.A a 2.B vybrali na školský výlet. Prvou zástavkou bol hrad Beckov. Tam nás už čakala milá pani sprievodkyňa aj s dvoma pomocníčkami, ktoré nás povodili všetkými zákutiami Beckovského hradu, ktorý je opradený mnohými povesťami. Poviete si - to aj iné hrady, ale tento má svojich drakov.. deti sa ich už nevedeli dočkať. Potom sme išli na Trenčiansky hrad, kde sme mali objednaný špeciálny okruh prehliadky. Hneď na začiatku sa deti rozdelil na dve skupiny – dva rody, dostali podľa toho pláštiky a plán s mnohými úlohami, ktoré počas prehliadky mali plniť. Takto sa o hrade, heraldike, stravovaní veľa dozvedeli a to zaujímavým spôsobom. No a na záver, keďže druháci všetky úlohy zvládli- získali rytierske cnosti, mohli byť pasovaní. Hradná dáma, ktorá nás sprevádzala, z poverenia majiteľov hradu-Žigmunda Luxemburského a Barbory Celjskej, deti pasovala skutočným mečom za rytierov a dvorné dámy. A keďže boli veľmi šikovní, nechýbala ani sladká odmena a pamätný list.

Mgr. Janka Bošanská

Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci
Druháci

x

Druháci na koncoročnom výlete

24.May.2018

Dňa 24.5.2018 sa žiaci 2.A a 2.B vybrali na školský výlet. Prvou zástavkou bol hrad Beckov. Tam nás už čakala milá pani sprievodkyňa aj s dvoma pomocníčkami, ktoré nás povodili všetkými zákutiami Beckovského hradu, ktorý je opradený mnohými povesťami. Poviete si - to aj iné hrady, ale tento má svojich drakov.. deti sa ich už nevedeli dočkať. Potom sme išli na Trenčiansky hrad, kde sme mali objednaný špeciálny okruh prehliadky. Hneď na začiatku sa deti rozdelil na dve skupiny – dva rody, dostali podľa toho pláštiky a plán s mnohými úlohami, ktoré počas prehliadky mali plniť. Takto sa o hrade, heraldike, stravovaní veľa dozvedeli a to zaujímavým spôsobom. No a na záver, keďže druháci všetky úlohy zvládli- získali rytierske cnosti, mohli byť pasovaní. Hradná dáma, ktorá nás sprevádzala, z poverenia majiteľov hradu-Žigmunda Luxemburského a Barbory Celjskej, deti pasovala skutočným mečom za rytierov a dvorné dámy. A keďže boli veľmi šikovní, nechýbala ani sladká odmena a pamätný list.

Mgr. Janka Bošanská