index


x

Ocenenie žiakov školy --text

x

Ocenenie žiakov školy

26.Jun.2018

Na záver roka boli ocenení najlepší žiaci školy, ktorí získali odmenu a uznanie ostatných. Boli to Ema Režná v kategórii Prírodné vedy a technika, Ivan Galovič v kategórii Humanitné vedy a kolektív žiačok v stolnom tenise Renáta Lacenová, Adriana Illášová, Carolina Chelsea Korf a Lucia Čižláková. Srdečne gratulujeme!

Mgr. Juraj Kamenický

Ocenenie

x

Ocenenie žiakov školy

26.Jun.2018

Na záver roka boli ocenení najlepší žiaci školy, ktorí získali odmenu a uznanie ostatných. Boli to Ema Režná v kategórii Prírodné vedy a technika, Ivan Galovič v kategórii Humanitné vedy a kolektív žiačok v stolnom tenise Renáta Lacenová, Adriana Illášová, Carolina Chelsea Korf a Lucia Čižláková. Srdečne gratulujeme!

Mgr. Juraj Kamenický