index


x

Recyklujeme a maškrtíme --text

x

Recyklujeme a maškrtíme

31.Jan.2019

Viete, že jedna tona zberného papiera zachráni sedemnásť stromov? Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni jeden hektár 80-ročného lesa? Žiakom našej školy nie sú tieto informácie ľahostajné, a tak sa pustili aj tento polrok do zberu papiera. Spoločne sme vyzbierali 6427 kg. Najlepšou triedou sa už tradične stáva 2.B, ktorej právom patrila sladká odmena. Ocenení boli samozrejme aj naši najlepší jednotlivci: Tomáš Faič 3.B, Michaela Marková 5.B, Jonáš Bago 1. roč. Žiakom aj rodičom ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

Mgr. Magdaléna Sílešová

Recyklujeme
Recyklujeme
Recyklujeme
Recyklujeme
Recyklujeme
Recyklujeme
Recyklujeme

x

Recyklujeme a maškrtíme

31.Jan.2019

Viete, že jedna tona zberného papiera zachráni sedemnásť stromov? Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni jeden hektár 80-ročného lesa? Žiakom našej školy nie sú tieto informácie ľahostajné, a tak sa pustili aj tento polrok do zberu papiera. Spoločne sme vyzbierali 6427 kg. Najlepšou triedou sa už tradične stáva 2.B, ktorej právom patrila sladká odmena. Ocenení boli samozrejme aj naši najlepší jednotlivci: Tomáš Faič 3.B, Michaela Marková 5.B, Jonáš Bago 1. roč. Žiakom aj rodičom ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

Mgr. Magdaléna Sílešová