index


x

Duchovná obnova žiakov --text

x

Duchovná obnova žiakov

16.Apr.2019

Duchovná obnova by mala byť súčasťou života každého človeka, nielen učiteľov, ale i žiakov. A tak medzi nás v týchto dňoch zavítal páter Krištof z rehole Paulínov, aby nám pred Veľkou nocou priblížil myšlienky lásky a vytrvania vo viere a oddanosti k blížnemu a Bohu. Počas svätých omší sme sa mohli zahĺbiť do svojho vnútra a odpovedať si na otázku, ako vytrvať.

Mgr. Juraj Kamenický

Duchovná
Duchovná
Duchovná
Duchovná
Duchovná
Duchovná
Duchovná
Duchovná
Duchovná
Duchovná

x

Duchovná obnova žiakov

16.Apr.2019

Duchovná obnova by mala byť súčasťou života každého človeka, nielen učiteľov, ale i žiakov. A tak medzi nás v týchto dňoch zavítal páter Krištof z rehole Paulínov, aby nám pred Veľkou nocou priblížil myšlienky lásky a vytrvania vo viere a oddanosti k blížnemu a Bohu. Počas svätých omší sme sa mohli zahĺbiť do svojho vnútra a odpovedať si na otázku, ako vytrvať.

Mgr. Juraj Kamenický