index


x

Mesiac úcty k starším 2019 --text

x

Mesiac úcty k starším 2019

6.Nov.2019

Žijeme vo svete, ktorému všetci hovoríme uponáhľaný a často počujeme vetu: „Som zaneprázdnený, nemám čas“. A tak sa stáva, že zabúdame na svojich najbližších. Často sú nám hmotné a nepotrebné veci prednejšie ako človek. Október je mesiacom úcty k starším, preto sme aj my tento mesiac využili a viac ho trávili so svojim starými rodičmi. 6. novembra sme pozvali našich starých rodičov, aby sme spolu slávili sv. omšu a k našim spoločným októbrovým aktivitám pridali aj modlitbu za nich. Po sv. omši bola prezentácia našich zážitkov. Ďakujeme za spoločne trávené chvíle doma, v škole, na výletoch, za vaše skúsenosti a ochotu prísť medzi nás.

Mgr. Soňa Košíková

Mesiac
Mesiac
Mesiac
Mesiac
Mesiac
Mesiac
Mesiac
Mesiac

x

Mesiac úcty k starším 2019

6.Nov.2019

Žijeme vo svete, ktorému všetci hovoríme uponáhľaný a často počujeme vetu: „Som zaneprázdnený, nemám čas“. A tak sa stáva, že zabúdame na svojich najbližších. Často sú nám hmotné a nepotrebné veci prednejšie ako človek. Október je mesiacom úcty k starším, preto sme aj my tento mesiac využili a viac ho trávili so svojim starými rodičmi. 6. novembra sme pozvali našich starých rodičov, aby sme spolu slávili sv. omšu a k našim spoločným októbrovým aktivitám pridali aj modlitbu za nich. Po sv. omši bola prezentácia našich zážitkov. Ďakujeme za spoločne trávené chvíle doma, v škole, na výletoch, za vaše skúsenosti a ochotu prísť medzi nás.

Mgr. Soňa Košíková