index


x

Ľudské práva očami najmenších --text

x

Ľudské práva očami najmenších

10.Dec.2019

Podpora a ochrana ľudských práv sa stali jednou z najdôležitejších oblastí pôsobenia OSN od roku 1945, keď sa zakladajúce štáty OSN rozhodli, že zabránia zopakovaniu hrôz druhej svetovej vojny. V roku 1948 vyhlásilo VZ OSN vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, že rešpektovanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti je „základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete”. 10. decembra sme si na 1. stupni po ročníkoch pripomenuli čo sú to ľudské práva. Deti si prezreli prezentácie, prečítali si memorandum, zaspievali si, zahrali sa pexeso, domino a uskutočnili aj iné aktivity. Prváčikovia nakreslili obrázky, kedy sú najšťastnejší.

Mgr. Eva Bajzíková

Ľudské
Ľudské

x

Ľudské práva očami najmenších

10.Dec.2019

Podpora a ochrana ľudských práv sa stali jednou z najdôležitejších oblastí pôsobenia OSN od roku 1945, keď sa zakladajúce štáty OSN rozhodli, že zabránia zopakovaniu hrôz druhej svetovej vojny. V roku 1948 vyhlásilo VZ OSN vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, že rešpektovanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti je „základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete”. 10. decembra sme si na 1. stupni po ročníkoch pripomenuli čo sú to ľudské práva. Deti si prezreli prezentácie, prečítali si memorandum, zaspievali si, zahrali sa pexeso, domino a uskutočnili aj iné aktivity. Prváčikovia nakreslili obrázky, kedy sú najšťastnejší.

Mgr. Eva Bajzíková