index


x

Druhé miesto v kraji --text

x

Druhé miesto v kraji

11.Feb.2020

Náš už deviatak Ivan Galovič 11. 2. 2020 úspešne reprezentoval farby našej školy na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka. Súťažil v kategórii 1C - germanofónni žiaci, teda takí, ktorí strávili dlhšiu dobu v nemecky hovoriacich krajinách, alebo rodný jazyk jedného z ich rodičov je nemčina. Ivan obsadil krásne 2. mieste a ukázal, že je v nemčine stále v dobrej kondícii. Tešíme sa z jeho umiestnenia a úprimne mu gratulujeme.

Mgr. Katarína Gardianová

Druhé
Druhé

x

Druhé miesto v kraji

11.Feb.2020

Náš už deviatak Ivan Galovič 11. 2. 2020 úspešne reprezentoval farby našej školy na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka. Súťažil v kategórii 1C - germanofónni žiaci, teda takí, ktorí strávili dlhšiu dobu v nemecky hovoriacich krajinách, alebo rodný jazyk jedného z ich rodičov je nemčina. Ivan obsadil krásne 2. mieste a ukázal, že je v nemčine stále v dobrej kondícii. Tešíme sa z jeho umiestnenia a úprimne mu gratulujeme.

Mgr. Katarína Gardianová