index


x

Včielky na 1. svätom prijímaní. --text

x

Včielky na 1. svätom prijímaní.

29.May.2021

My kráčame s radosťou..., mohli si konečne zaspievať 29. mája 2021 aj žiaci 4.B, ktorí aj vďaka pomoci pátra Róberta, sestry Nikoly, učiteľov a rodičov, ale hlavne BOŽEJ POMOCI pristúpili k Sviatosti 1.sv. prijímania.

Mgr. Július Hanko

Včielky
Včielky
Včielky
Včielky
Včielky

x

Včielky na 1. svätom prijímaní.

29.May.2021

My kráčame s radosťou..., mohli si konečne zaspievať 29. mája 2021 aj žiaci 4.B, ktorí aj vďaka pomoci pátra Róberta, sestry Nikoly, učiteľov a rodičov, ale hlavne BOŽEJ POMOCI pristúpili k Sviatosti 1.sv. prijímania.

Mgr. Július Hanko