index


x

Deň počatého dieťaťa. --text

x

Deň počatého dieťaťa.

25.Mar.2022

Na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca, sa aj naša škola zapojila do kampane Deň počatého dieťaťa. Chceme vyjadriť, že Život je dar, ktorý začína počatím. Naši starší žiaci spolu s pani učiteľkami pripravili biele stužky, ktoré rozdávali pri príchode do školy. Biela stužka jej symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Pripnutím bielej stužky na odev sme vyjadrili, že si chceme vážiť a chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Svätý Ján Pavol ll. napísal: „Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet.“ Aj my sme v tento deň ráno prosili Pána Boha modlitbou Krížovej cesty za záchranu nenarodených detí. Ľudský život je dar a chceme ho mať v úcte.

s. Immaculata

Deň
Deň
Deň
Deň
Deň
Deň

x

Deň počatého dieťaťa.

25.Mar.2022

Na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca, sa aj naša škola zapojila do kampane Deň počatého dieťaťa. Chceme vyjadriť, že Život je dar, ktorý začína počatím. Naši starší žiaci spolu s pani učiteľkami pripravili biele stužky, ktoré rozdávali pri príchode do školy. Biela stužka jej symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Pripnutím bielej stužky na odev sme vyjadrili, že si chceme vážiť a chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Svätý Ján Pavol ll. napísal: „Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet.“ Aj my sme v tento deň ráno prosili Pána Boha modlitbou Krížovej cesty za záchranu nenarodených detí. Ľudský život je dar a chceme ho mať v úcte.

s. Immaculata