index


x

Roztancovaní prváčikovia --text

x

Roztancovaní prváčikovia

14.Oct.2022

Po malej prestávke sme mohli konečne uvítať nových členov školského klubu detí na našej diskotéke. Išlo pravdaže o prvákov. Všetci sme sa veľmi tešili, že sa opäť dobre zabavíme. A to sa nám aj podarilo. Prváci sa zložením sľubu stali právoplatnými členmi školského klubu. Všetci spoločne sme si zasúťažili, zatancovali a na záver nás čakalo samozrejme občerstvenie.

Eva Dvončová

Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní
Roztancovaní

x

Roztancovaní prváčikovia

14.Oct.2022

Po malej prestávke sme mohli konečne uvítať nových členov školského klubu detí na našej diskotéke. Išlo pravdaže o prvákov. Všetci sme sa veľmi tešili, že sa opäť dobre zabavíme. A to sa nám aj podarilo. Prváci sa zložením sľubu stali právoplatnými členmi školského klubu. Všetci spoločne sme si zasúťažili, zatancovali a na záver nás čakalo samozrejme občerstvenie.

Eva Dvončová