index


x

Predvianočná poézia --text

x

Predvianočná poézia

1.Dec.2022

Blíži sa čas Vianoc, prežívame adventné obdobie a máme srdcia viac otvorené pre tiché volania pomoci, spolupatričnosti, krásy a poézie všedných aj nevšedných dní. Prijmite preto niekoľko milých, vtipných a originálnych veršov talentovaných žiakov piateho ročníka Šimona Jurenku a Sofie Kobydovej.

PaedDr. Katarína Korecová

Predvianočná
Predvianočná
Predvianočná
Predvianočná

x

Predvianočná poézia

1.Dec.2022

Blíži sa čas Vianoc, prežívame adventné obdobie a máme srdcia viac otvorené pre tiché volania pomoci, spolupatričnosti, krásy a poézie všedných aj nevšedných dní. Prijmite preto niekoľko milých, vtipných a originálnych veršov talentovaných žiakov piateho ročníka Šimona Jurenku a Sofie Kobydovej.

PaedDr. Katarína Korecová