index


x

Vstupujeme do nového roka --text

x

Vstupujeme do nového roka

9.Jan.2023

Nový rok začíname nielen s predsavzatiami byť lepšími, ale aj požehnaním Trojkráľovou vodou a kriedou na znak očistenia a symbolického nového začiatku. Spolu s vdp. Hruškom sme sa spoločne pomodlili modlitbu Otče náš a následne nás a i naše triedy požehnal.

Mgr. Juraj Kamenický

Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme
Vstupujeme

x

Vstupujeme do nového roka

9.Jan.2023

Nový rok začíname nielen s predsavzatiami byť lepšími, ale aj požehnaním Trojkráľovou vodou a kriedou na znak očistenia a symbolického nového začiatku. Spolu s vdp. Hruškom sme sa spoločne pomodlili modlitbu Otče náš a následne nás a i naše triedy požehnal.

Mgr. Juraj Kamenický