index


x

Užívame si karneval --text

x

Užívame si karneval

10.Feb.2023

Tradične každý rok počas fašiangového obdobia sa naša škola mení na magické miesto plné víl, čarodejníkov, ale aj rôznych zvieratiek, požiarnikov, klaunov a veľa iných rozprávkových bytostí. Medzi najobľúbenejšie akcie v našej škole patrí karneval, ktorý sa konal pre prvý stupeň. Karnevalom nás sprevádzali naše siedmačky Emka Bošanská a Lucka Čižláková. Deviatačky boli zase nápomocné pri príprave a obliekaní mladších žiakov. Veľká vďaka patrí našim školským technikom Dominikovi Bajcarovi a Dominikovi Mihokovi, bez ktorých by sme si nezatancovali. Súčasťou karnevalu boli súťaže a malé občerstvenie, ktoré striedali tanečné kolá. Smiech a dobrá nálada sa niesli celou školou.

Mgr. Magdaléna Sílešová

Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame
Užívame

x

Užívame si karneval

10.Feb.2023

Tradične každý rok počas fašiangového obdobia sa naša škola mení na magické miesto plné víl, čarodejníkov, ale aj rôznych zvieratiek, požiarnikov, klaunov a veľa iných rozprávkových bytostí. Medzi najobľúbenejšie akcie v našej škole patrí karneval, ktorý sa konal pre prvý stupeň. Karnevalom nás sprevádzali naše siedmačky Emka Bošanská a Lucka Čižláková. Deviatačky boli zase nápomocné pri príprave a obliekaní mladších žiakov. Veľká vďaka patrí našim školským technikom Dominikovi Bajcarovi a Dominikovi Mihokovi, bez ktorých by sme si nezatancovali. Súčasťou karnevalu boli súťaže a malé občerstvenie, ktoré striedali tanečné kolá. Smiech a dobrá nálada sa niesli celou školou.

Mgr. Magdaléna Sílešová