indexOrganizácia školského roka

Zvonenie:

1. hod. 08.00 - 08.45

2. hod. 08.55 - 09.40

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 10.55 - 11.40

5. hod. 11.50 - 12.35

6. hod. 12.45 - 13.30


Škola sa pre deti v školskom klube otvára o 6,30 hod.

Záujmová činnosť detí a žiakov v ŠKD a CVČ končí o 16,30 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Prázdniny šk. rok 2022/2023

 

Termín prázdnin

Začiatok  vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2022
(štvrtok)

28. október –
31. október 2022 

2. november
2022
(streda)

vianočné

22. december 2022
(štvrtok)

23. december
2022
– 7. január 2023

9. január 2023
(pondelok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

17. február 2023
(piatok)

20. február –
24. február 2023

27. február 2023
(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

24. február 2023
(piatok)

27. február –
3. marec 2023

6. marec 2023
(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

3. marec 2023
(piatok)

6. marec –
10. marec 2023

13. marec 2023
(pondelok)

veľkonočné

5. apríl 2023
(streda)

6. apríl –
11. apríl 2023

12. apríl 2023
(streda)

letné

30. jún 2023
(piatok)

1. júl –
31. august 2023

4. september
2023
(pondelok)