indexOrganizácia školského roka

Zvonenie:

1. hod. 08.00 - 08.45

2. hod. 08.55 - 09.40

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 10.55 - 11.40

5. hod. 11.50 - 12.35

6. hod. 12.45 - 13.30


Škola sa pre deti v školskom klube otvára o 6,30 hod.

Záujmová činnosť detí a žiakov v ŠKD a CVČ končí o 16,30 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021


jesenné prázdniny: 29. októbra 2019 – 30. októbra 2020
(nástup do školy: 2. novembera 2020 - pondelok)

 

vianočné prázdniny: 23. decembra 2020 – 7. januára 2021
(nástup do školy: 8. januára 2021 - piatok)

 

polročné prázdniny: 1. februára 2021
(nástup do školy: 2. februára 2021 - utrok)


jarné prázdniny: 1. marca 2021 – 5. marca 2021
(nástup do školy: 8. marca 2021 - pondelok)

 

veľkonočné prázdniny: 1. apríla 2021 – 6. apríla 2021
(nástup do školy: 7. apríla 2021 - streda)


letné prázdniny: 1. júla 2021 – 31. augusta 2021
(nástup do školy: 2. septembra 2020)