indexOrganizácia školského roka

Zvonenie:

1. hod. 08.00 - 08.45

2. hod. 08.55 - 09.40

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 10.55 - 11.40

5. hod. 11.50 - 12.35

6. hod. 12.45 - 13.30


Škola sa pre deti v školskom klube otvára o 6,30 hod.

Záujmová činnosť detí a žiakov v ŠKD a CVČ končí o 16,30 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020


jesenné prázdniny

30. októbra 2019 – 31. októbra 2019 (nástup do školy: 4. novembra 2019)

 

vianočné prázdniny

23. decembra 2019 – 7. januára 2020 (nástup do školy: 8. januára 2020)

 

polročné prázdniny

3. februára 2020 (nástup do školy: 4. februára 2020)


jarné prázdniny

17. februára 2020 – 21. februára 2020 (nástup do školy: 24. februára 2020)

 

veľkonočné prázdniny

9. apríla 2020 – 14. apríla 2020 (nástup do školy: 15. apríla 2020)


letné prázdniny

1. júla 2020 – 31. augusta 2020 (nástup do školy: 2. septembra 2020)