indexPersonálne obsadenie

Vedenie školy:

 

Mgr. art. Dominika Balková - riaditeľka školy
Mgr. Katarína Gardianová - zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Robert Kurowidzki OSPPE - duchovný správca školy

 

Ekonomické oddelenie:

Beáta Kluková - personalistka
Slávka Jančovičová - ekonómka


Triednictvo na I. stupni:

I.A Mgr. Janka Bošanská 1.- 4. roč.
I.B Mgr. Janette Thomasová 1.- 4. roč.
II.A Mgr. Eva Bajzíková 1.- 4. roč.
II. B Mgr. Janka Králiková 1.- 4. roč.
III. PaedDr. Lenka Krajčová 1.- 4. roč.
IV. A Gabriela Piknová 1.- 4. roč.
IV. B Mgr. Július Hanko 1.- 4. roč.

Triednictvo na II. stupni:

V.A PaedDr. Katarína Korecová  SJL - HUV
V.B Mgr. Ľuboš Ďurnek SJL - DEJ
VI. Mgr. Peter Schwarz TSV
VII. A Mgr. Soňa Košíková MAT - KNB
VII. B Mgr. Zuzana Sucháňová - výchovná poradkyňa MAT - VYV
VIII. Mgr. Oľga Kupcová FYZ - CHE
IX. Mgr. Juraj Kamenický ANJ - TAL


Netriedni učitelia:

Mgr. Emília Andelová BIO-CHE
Mgr. Daniela Danišová KNB
Mgr. Miroslav Hruška OSPPE KNB
Mgr. Marek Šrámek KNB

Asistent učiteľa:

Bc. Lucia Švihulová

Vychovávateľky ŠKD:


Eva Dvončová
Eva Šuplatová
Mgr. Magdaléna Sílešová
Bc. Lucia Švihulová

Centrum voľného času:

Bc. Lucia Švihulová
Mgr. Magdaléna Sílešová

 

Školská jedáleň:

Daniela Babicová - vedúca jedálne
Janka Gregušová - hlavná kuchárka
Alena Golejová  
Zuzana Poláková  

Školník:

Vladimír Vavák

Upratovačky:

Oľga Schwarzová
Kvetoslava Kurilová
Jana Tichá