indexPersonálne obsadenie

Vedenie školy:

 

Mgr. art. Dominika Balková - riaditeľka školy
Mgr. Katarína Gardianová - zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Robert Kurowidzki OSPPE - duchovný správca školy

 

Ekonomické oddelenie:

Beáta Kluková - personalistka
Slávka Jančovičová - ekonómka


Triednictvo na I. stupni:

I.A Mgr. Eva Bajzíková 1.- 4. roč.
I.B Mgr. Janka Králiková 1.- 4. roč.
II. PaedDr. Lenka Krajčová 1.- 4. roč.
III. A Gabriela Piknová 1.- 4. roč.
III. B Mgr. Július Hanko 1.- 4. roč.
IV. A Mgr. Janette Thomasová 1.- 4. roč.
IV. B Mgr. Janka Bošanská 1.- 4. roč.

Triednictvo na II. stupni:

V. Mgr. Peter Schwarz TSV
VI. A Mgr. Soňa Košíková MAT - KNB
VI. B Mgr. Zuzana Sucháňová - výchovná poradkyňa MAT - VYV
VII. Mgr. Oľga Kupcová FYZ - CHE
VIII. Mgr. Juraj Kamenický ANJ - TAL
IX. Mgr. Ľuboš Ďurnek SJL - DEJ


Netriedni učitelia:

Mgr. Emília Andelová BIO-CHE
PaedDr. Katarína Korecová  SJL - HUV
Mgr. Miroslav Hruška OSPPE KNB
Mgr. Marek Šrámek KNB

 

Vychovávateľky ŠKD:


Eva Dvončová
Eva Šuplatová
Mgr. Magdaléna Sílešová

Centrum voľného času:


Mgr. Magdaléna Sílešová

Školská jedáleň:

Daniela Babicová - vedúca jedálne
Janka Gregušová - hlavná kuchárka
Alena Golejová  
Zuzana Poláková  

Školník:

Oliver Schwarz

Upratovačky:

Oľga Schwarzová
Kvetoslava Kurilová
Jana Tichá