indexPersonálne obsadenie

Vedenie školy:

Mgr. art. Dominika Balková - riaditeľka školy
Mgr. Katarína Gardianová - zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Robert Kurowidzki OSPPE - duchovný správca školy

 

Ekonomické oddelenie:

Beáta Kluková - personalistka
Slávka Jančovičová - ekonómka


Triednictvo na I. stupni:

I.A Mgr.Lucia Haragová 1.- 4. roč.
I.B PaedDr. Lenka Krajčová 1.- 4. roč.
II.A Gabriela Piknová 1.- 4. roč.
II.B Mgr. Július Hanko 1.- 4. roč.
III.A Mgr. Janka Bošanská 1.- 4. roč.
III.B Mgr. Janette Thomasová 1.- 4. roč.
IV.A Mgr. Eva Bajzíková 1.- 4. roč.
IV. B Mgr. Janka Králiková 1.- 4. roč.

Triednictvo na II. stupni:

V. Mgr. Oľga Kupcová FYZ - CHE
VI. Mgr. Juraj Kamenický ANJ - TAL
VII.A PaedDr. Katarína Korecová  SJL - HUV
VII.B Mgr. Ľuboš Ďurnek SJL - DEJ
VIII. Mgr. Peter Schwarz TSV
IX. A Mgr. Soňa Košíková MAT - KNB
IX. B Mgr. Zuzana Sucháňová - výchovná poradkyňa MAT - VYV


Netriedni učitelia:

Mgr. Monika Miková KNB - SJL
Mgr. Martina Tomanová GEO - NEJ
Mgr. Miroslav Hruška OSPPE KNB
Ing. Lucia Poláčiková BIO

Školský psychológ:

Mgr. Miriama Križmová

Asistentky učiteľa:

Bc. Lucia Švihulová
Ing. Lucia Poláčiková
Mgr. Monika Hrčková
Mgr. Lucia Benková

Vychovávateľky ŠKD:


Eva Dvončová
Eva Šuplatová
Mgr. Magdaléna Sílešová
Bc. Lucia Švihulová

Centrum voľného času:

Bc. Lucia Švihulová
Mgr. Magdaléna Sílešová

 

Školská jedáleň:

Katarína Mikulová - vedúca jedálne
Darina Zvalová - hlavná kuchárka
Zuzana Poláková  
   

Školník:

Vladimír Vavák

Upratovačky:

Oľga Schwarzová
Kvetoslava Kurilová
Jana Tichá